Aktualności:
RSS
O firmie

Introl-Energomontaż Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Energomontaż Chorzów Sp. z o.o.), funkcjonuje pod zmienioną nazwą od 23 sierpnia 2013 r. Organizacja powstała na bazie Przedsiębiorstwa Energomontażowego PW S.A. w Chorzowie. Swoją działalność rozpoczęła 1 sierpnia 2000 r. najpierw jako Energomontaż-Service Sp. z o.o., przejmując w spadku dotychczasowy zakres prac wraz z kadrą techniczną, odpowiednimi uprawnieniami oraz zapleczem technicznym, a następnie od 14 stycznia 2003 r. jako Energomontaż Chorzów Sp. z o.o.

Spółka legitymuje się ponad 65-letnim doświadczeniem zawodowym.

Firma posiada:
 • uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw, remontów, montażu i modernizacji: kotłów parowych i wodnych, zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych do magazynowania materiałów niebezpiecznych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących i żrących,
 • uznane przez jednostkę notyfikowaną technologie spawania,
 • sprawdzone technologie naprawy, remontów i montażu urządzeń ciśnieniowych,
 • wysoko kwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną,
 • spawaczy z uprawnieniami UDT,
 • zespół kontroli jakości współpracujący ze wszystkimi oddziałami UDT.
 
Zakres działalności

Introl-Energomontaż Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w generalnym wykonawstwie inwestycji oraz projektowaniu, remontach, montażu i wykonawstwie elementów urządzeń kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów, pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. W obszarze jej zainteresowań znajdują się różnorodne zlecenia; przede wszystkim wymagające szczególnych umiejętności i zaawansowanej wiedzy inżynieryjnej, między innymi nowych inwestycji w zakresie projektowania i budowy biogazowni oraz instalacji energetycznego wykorzystania odpadów. Jest w stanie własnymi siłami zrealizować najbardziej skomplikowane kontrakty z obszaru energetyki, ochrony środowiska i przemysłu Spółka posiada uprawnienia, doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt konieczny do świadczenia usług na powierzchni i na dole kopalń (pompy, rurociągi, instalacje technologiczne).

 
Firma prowadzi również montaż, remonty i modernizacje urządzeń spoza branży energetycznej w zakresie konstrukcji stalowych, rurociągów przemysłowych (ciepłowniczych, gazowych, sanitarnych i przeciwpożarowych) oraz rurociągów sprężonego powietrza wraz z montażem sprężarek.

 

Świadczymy usługi w zakresie przeprowadzenia obróbki cieplnej wyżarzarką indukcyjną.
 
Posiadamy odpowiednie uprawnienia, ogromne doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt konieczny do świadczenia usług w Zakładach Górniczych na powierzchni i na dole kopalń głównie w zakresie:
 • pomp i rurociągów w komorach pomp głównego odwadniania,
 • rurociągów w szybach i chodnikach kopalń dla: głównego odwadniania, podsadzki płynnej i opuszczania kamienia, przeciwpożarowych, sprężonego powietrza, odmetanowania,
 • instalacji technologicznych zakładów odsalania wód dołowych,
 • instalacji technologicznych zakładów przeróbczych.
 
Ponadto oferujemy również montaż, remonty i modernizacje urządzeń spoza branży energetycznej w zakresie:
 • konstrukcji stalowych,
 • rurociągów przemysłowych ciepłowniczych, gazowych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
 • rurociągów sprężonego powietrza wraz z montażem sprężarek,
 
Oferujemy również wykonawstwo izolacji cieplnych urządzeń energetycznych w dowolnej technologii.
 
Specjalizujemy się w montażu aparatury kontrolno-pomiarowej dla następujących instalacji:
 • wszelkich układów pomiarowo-regulacyjnych dla procesów technologicznych w oparciu o elementy i aparaturę produkcji własnej i obcej,
 • układów do pomiaru temperatury powietrza w szybach,
 • stacji bilansujących energię cieplną (para, woda grzewcza),
 • aparatury pomiarowej i regulacyjnej kotłów węglowych i gazowych,
 • aparatury pomiarowej i regulacyjnej w stacjach redukcyjno-schładzających,
 • aparatury pomiarowej i regulacyjnej turbozespołów, sprężarek,
 • instalacji elektrycznych do 20 kV.

Mamy spore doświadczenie w kompleksowej realizacji nowych inwestycji w zakresie projektowania i budowy biogazowni oraz instalacji energetycznego wykorzystania odpadów.

Kooperacja z przedsiębiorstwami innych branż GRUPY INTROL pozwala nam na kompleksową realizację zadań w systemie „POD KLUCZ” bez względu na złożoność i wielkość zadania.

 

Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj politykę plików cookies. Jeżeli nie akceptujesz plików cookies opuść tą stronę.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information