Aktualności:
RSS
Polityka jakości

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, jakością w spawalnictwie oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością...

Nasza polityka wynika ze strategii rozwoju firmy, przyjaznej dla środowiska, tworzącej podstawy utrzymania znaczącej pozycji na rynku w zakresie budowy, remontów i modernizacji urządzeń energetycznych oraz uzyskania opinii partnera godnego zaufania.

Podstawowymi celami naszej polityki jest:

 • dostarczanie usług dających pełną satysfakcję Klientom i użytkownikom,
 • stosowanie najlepszej dostępnej techniki,
 • budowanie firmy przyjaznej dla środowiska z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
 • bezpieczna praca w warunkach nie zagrażających życiu i zdrowiu.

Cele te osiągamy przez:

 • systematyczne identyfikowanie procesów i zarządzanie nimi,
 • monitorowanie informacji dotyczących percepcji Klienta, co do spełnienia jego wymagań i oczekiwań,
 • ciągłe doskonalenie jakości w celu zwiększenia zdolności do spełnienia potrzeb i oczekiwań Klienta,
 • identyfikowanie i spełnianie wymagań Klienta w celu zwiększenia jego zadowolenia,
 • kształtowania świadomości, że za jakość odpowiada każdy pracownik,
 • zapobieganie emisjom,
 • oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych,
 • ciągłą identyfikację aspektów środowiskowych, realizację programów zarządzania środowiskowego i stosowanie sterowania operacyjnego,
 • zapobieganie powstawaniu aspektów środowiskowych i awarii,
 • zapewnienie kwalifikowanej obsady personalnej niezbędnej do wykonywania bezpiecznej pracy w całej organizacji,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie bhp,
 • uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dążenie do stałej poprawy infrastruktury organizacji, środowiska i stanu bhp,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • zapewnienie niezbędnych środków technicznych, finansowych do realizacji ustalonych zadań w organizacji.

Zobowiązujemy się do:

 • spełniania wymagań Klienta i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • ciągłego zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska,
 • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji.

Kierownictwo Energomontażu oświadcza, że polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została zakomunikowana wszystkim pracownikom, jest zrozumiała, wdrożona, publicznie dostępna, realizowana na wszystkich poziomach zarządzania, jest przeglądana pod względem przydatności oraz że są zapewnione środki na jej realizację.

 

Polityka NZOZ w zakresie świadczenia usług medycznych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania jakością i  zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Polityka NZOZ w zakresie świadczenia usług medycznych...

Polityka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynika z troski o zdrowie pracowników Spółki i podopiecznych przez świadczenie, na najwyższym poziomie, usług medycznych - lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), specjalistów, medycyny pracy i psychologii.

Podstawowymi celami naszej polityki jest:

 • świadczenie usług medycznych, dających pełną satysfakcję Pacjentom,
 • stosowanie najlepszej, dostępnej diagnostyki medycznej,
 • troska o środowisko,
 • bezpieczna praca w warunkach nie zagrażających życiu i zdrowiu.

Cele te osiągamy przez:

 • poszukiwanie i stosowanie najlepszych dostępnych procesów diagnozowania i leczenia chorób,
 • spełnianie wymagań pacjenta w celu zwiększenia jego zadowolenia,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności naszych usług medycznych w celu zwiększenia zdolności do spełnienia potrzeb i oczekiwań pacjenta,
 • systematyczne szkolenie całego personelu medycznego,
 • dążenie do poprawy środowiska pracy i infrastruktury organizacji, środowiska i stanu bhp,
 • oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych,
 • ciągłą identyfikację aspektów środowiskowych i realizację programów osiągania złożonych celów,
 • zapobieganie awariom i zachowanie się personelu w razie ich wystąpienia,
 • monitorowanie charakterystycznych wielkości procesów i czynności, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie bhp,
 • uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Dyrektor NZOZ zobowiązuje się do:

 • spełniania wymagań pacjentów i ciągłego doskonalenia skuteczności usług medycznych,
 • spełniania wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych obowiązujących NZOZ,
 • ciągłego zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska w obszarze swej działalności.

Dyrektor NZOZ i Kierownictwo Energomontażu oświadcza, że polityka NZOZ została zakomunikowana pracownikom, jest zrozumiała, wdrożona, publicznie dostępna, realizowana na wszystkich poziomach zarządzania, jest okresowo przeglądana pod względem przydatności oraz, że są zapewnione środki na jej realizację.

 

Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj politykę plików cookies. Jeżeli nie akceptujesz plików cookies opuść tą stronę.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information