Aktualności:
RSS
Zintegrowany System Zarządzania IMS

Introl-Energomontaż Sp. z o.o. posiada wdrożony i utrzymywany certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania – IMS w n/w dziedzinach:

 1. zarządzania jakością, wg normy: EN ISO 9001:2008
 2. zarządzania środowiskowego, wg normy: EN ISO 14001:2004
 3. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wg normy: PN-N-18001:2004
   Zakres certyfikacji na zgodność z normami w pkt a), b), c) obejmuje:
  • Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych i ogólnych oraz usług w zakresie instalacji energetycznych, technologicznych, górniczych, elektrycznych i automatyki, sanitarnych oraz ochrony środowiska
  • Wytwarzanie i naprawa AKPiA
  • Instalowanie i obsługa aparatury izotopowej
  • Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
  • Produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz wytwarzania materiałów/elementów do urządzeń ciśnieniowych.
  • Ambulatoryjne usługi medycznych.
 4. zarządzania jakością w spawalnictwie, wg normy: PN-EN ISO 3834-2:2007
   Zakres certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 obejmuje:
  1. Rodzaj wyrobów:
   • kotły parowe i wodne energetyki zawodowej i przemysłowej,
   • stałe zbiorniki ciśnieniowe,
   • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do materiałów trujących lub żrących,
   • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do materiałów ciekłych zapalnych,
   • rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem,
   • rurociągi technologiczne ( w tym do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących),
   • rurociągi technologiczne dla zakładów górniczych,
   • rurociągi szybowe i dołowe,
   • naczynia wyciągowe,
   • konstrukcje stalowe.
  2. Zakres prac:
   • projektowanie, wytwarzanie i montaż urządzeń i elementów ciśnieniowych,
   • naprawa, remont, modernizacja i modyfikacja urządzeń i instalacji energetycznych, górniczych, technologicznych i innych,
   • produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz wytwarzanie i naprawa AKPiA.
  3. Norma wyrobu / specyfikacje:
   • Dyrektywy: 2014/68/UE, 2014/29/UE, 2014/34/UE
   • Normy:
    • PN-EN 13480 Rurociągi przemysłowe metalowe
    • PN-EN 13445 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe
    • PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych układów rurowych - Wymagania funkcjonalne
    • PN-EN 12952 Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze
    • PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
    • PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe
    • PN-G-46205 Górnicze wyciągi szybowe - Naczynia wyciągowe stalowe - Wymagania i badania
   • Specyfikacje:
    WUDT/UC/2003 Warunki Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe.
    Specyfikacje dostarczone przez klienta w tym WTWiO.
   • Wymagania prawne:
    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących. (Dz.U. Nr 63, poz. 572)
    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)
  4. Stosowanie metody spajania (wg PN-EN ISO 4063):
   • spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111,
   • spawanie elektrodą metodą w osłonie gazów aktywnych, MAG 135,
   • spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, TIG 141,
   • spawanie acetylenowo-tlenowe - 311,
   • spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, TIG / spawanie łukowe elektroda otuloną -141/111
  5. Materiały podstawowe (wg TR / ISO 15608):
   • grupy materiałowe - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11
  6. Personel wykonujący spajanie:
   • spawacze posiadają sprawdzone kwalifikacje zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 287-1 oraz PN-EN ISO 9606-1
  7. Personel nadzorujący procesy spajania:
   • Jan Kolano, Krzysztof Gasz, Szymon Matura, Rafał Lenart – posiadający kwalifikacje zgodnie z PN-EN ISO 14731.
  8. Personel wykonujący / nadzorujący badania nieniszczące:
   • personel – posiadający sprawdzone kwalifikacje zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 473, PN-EN 9712.
  9. Dokumenty stosowane przez wytwórcę, inne niż określone w pkt 2.2 normy ISO 3834-5:
   • PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie – Część 1: Stale,
   • PN-EN 473:2002 Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących - Zasady ogólne,

 5. Pierwsza certyfikacja systemu IMS: październik 2004r.

  CERTYFIKATY


  Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych...
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Stosowanie systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007
  Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych...
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych...
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Stosowanie systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007
 

Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj politykę plików cookies. Jeżeli nie akceptujesz plików cookies opuść tą stronę.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information