Dbając o wysoki standard usług i pełną zgodność naszych działań z przepisami, zdobyliśmy kluczowe w naszej branży uprawnienia i certyfikaty.Posiadamy wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, zgodnie z:


PN-EN ISO 9001:2015

system zarządzania
jakością


EN ISO 14001:2015

Systemem Zarządzania
Środowiskowego


PN-ISO 45001:2018

Systemem Zarządzania
bezpieczeństwem
i higieną pracy


PN-EN ISO 3834-2:2007

system zarządzania jakością w spawalnictwie

w zakresie:

 • generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych i ogólnych,
 • projektowanie i wytwarzanie instalacji energetycznych, technologicznych, górniczych, elektrycznych, automatyki, sanitarnych, ochrony środowiska i budownictwa kubaturowego,
 • prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych i szaf automatyki,
 • wytwarzanie, montaż i remonty instalacji urządzeń ciśnieniowych,
 • produkcja i montaż konstrukcji stalowych,
 • naprawa AKPiA,
 • instalowanie i obsługa aparatury izotopowej,
 • ambulatoryjne usługi medyczne.

oraz zarządzania jakością w spawalnictwie, wg

EN ISO 3834-2:2007 w zakresie wykonawstwa obiektów przemysłowych i ogólnych oraz usług:

 • wytwarzania i montażu urządzeń i elementów ciśnieniowych,
 • napraw, remontów, modernizacji i modyfikacji urządzeń i instalacji energetycznych, górniczych, technologicznych i innych,
 • produkcji i montażu konstrukcji stalowych.

Zakres certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2:2007Rodzaj wyrobów:

 • kotły parowe i wodne energetyki zawodowej i przemysłowej,
 • stałe zbiorniki ciśnieniowe,
 • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do materiałów trujących lub żrących,
 • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do materiałów ciekłych zapalnych,
 • rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem,
 • rurociągi technologiczne (w tym rurociągi do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących),
 • rurociągi technologiczne dla zakładów górniczych,
 • rurociągi szybowe i dołowe,
 • naczynia wyciągowe,
 • konstrukcje stalowe.