1946
Nasza historia sięga 1946 roku, kiedy to powstało państwowe Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego „Energomontaż PW” S.A. Firma specjalizowała się w energetyce przemysłowej i w pierwszych latach swojego istnienia brała udział w odbudowie kraju z wojennych zniszczeń. Działalność Energomontażu koncentrowała się na budowie kotłów wodnych i parowych oraz turbin parowych w sektorach górnictwa i cukrownictwa. w kolejnych dziesięcioleciach firma dynamicznie rozwijała się, proponując także innym gałęziom przemysłu oraz ciepłownictwu całą paletę specjalistycznych usług – od budowy obiektów pod klucz - po prace branżowe – mechaniczne, elektryczne i AKP.

2000
Od tego czasu wybudowaliśmy kilkaset obiektów i instalacji energetycznych.
Jesteśmy m.in. generalnym wykonawcą największego w Polsce bloku kogeneracyjnego, opartego o silniki gazowe tłokowe.
Jako pierwsi w Polsce przekazaliśmy do eksploatacji nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

2015
W 2015 roku zostaliśmy wzmocnieni przejmując zorganizowaną część spółki matki wraz z działem generalnej realizacji kontraktów, pionem elektrycznym i działem techniki Izotopowej.Dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu, solidnemu zapleczu finansowemu oraz możliwości korzystania z know-how innych firm inżynierskich Grupy, a także silnemu efektowi synergii, rozwinęliśmy się jeszcze bardziej. Na przestrzeni lat zdobyliśmy cenne i bogate doświadczenia w budowie instalacji kogeneracyjnych - gazowych, spalarni odpadów komunalnych czy też instalacji oczyszczania spalin z kotłów węglowych.

Dzisiaj oferujemy szeroki profil produkcji i usług umożliwiający kompleksową realizację inwestycji począwszy od wstępnej koncepcji projektowej, przez produkcję i montaż do obsługi serwisowej. Dbamy o atmosferę w pracy, udało nam się stworzyć miejsce, w którym młodzi inżynierowie, nie stroniąc od nowinek technicznych, mogą czerpać garściami wiedzę z dziesięcioleci doświadczeń swoich starszych kolegów i kontynuować śląski etos pracy.