Projektujemy i montujemy instalacje elektroenergetyczne niskich i średnich napięć.

Wykonujemy instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej.

Automatyzujemy i wizualizujemy procesy technologiczne.

Produkujemy, serwisujemy i kalibrujemy aparaturę kontrolno-pomiarową górniczą (anemometry, sygnalizatory temperatury, czujniki przepływu powietrza).