Bazując na Strategii i Polityce firmy deklarujemy realizację celów biznesowych w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju, której fundamentami są:
Człowiek
Środowisko
Rozwój

Aby w sposób przejrzysty usystematyzować nasze zasady postępowania opracowaliśmy Kodeks Postępowania.

Złożony i interdyscyplinarny charakter strategii zrównoważonego rozwoju, wpisany w system wartości naszej firmy na równi z wymiarem ekonomicznym i społecznym, nakłada na nas obowiązki związane z ochroną zasobów naturalnych i poszanowania środowiska, dbałością o dobro i rozwój pracownika, a także działalnością prospołeczną i CSR-ową.

Dbamy o naszych pracowników i emerytów, współpracujemy z okolicznymi szkołami i uczelniami, staramy się wspierać wartościowe inicjatywy społeczne i charytatywne. Czujemy się częścią Chorzowa, Śląska, Polski.