Przedsiębiorstwo INTROL – Energomontaż sp. z o.o., zrealizowało zadanie inwestycyjne polegające na budowie, dostawie i montażu rozdzielnic głównych.

Nasze przedsiębiorstwo wykonało, dla jednego z naszych klientów dwie rozdzielnice główne w wykonaniu szafowym przyściennym. Szyny główne i aparaty zasilające zostały dobrane na prąd znamionowy: 1RG – 4000A oraz 2RG – 3200A.

Jako standard zastosowano rozdzielnicę serii Xenergy Main, firmy Eaton.

Obudowa z blachy stalowej w formie szeregowej zabudowy szafowej z systemami montażowymi, opatrzonymi odpowiednimi badaniami typu według normy IEC/EN 61439-1 (VDE 0660 part 500), IEC/EN 61439-2 (VDE 0660 part 600-2). Rozdzielnice główne, w postaci szaf o konstrukcji modułowej, na napięcie znamionowe 400V, na napięcie izolacji 1000V, o stopniu ochrony IP31 z wentylacją grawitacyjną.

Z uwagi na przyszłą eksploatację oraz bezpieczeństwo obsługi, zastosowano rozdzielnicę o wytrzymałości mechanicznej nie mniejszej niż IK10. Z uwagi na chłodzenie grawitacyjne rozdzielnicy, dobrano stopień ochrony IP31.

Oszynowanie rozdzielnicy wykonano na naszym warsztacie z wykorzystaniem płaskowników miedzianych.

Poniżej link do filmu z procesu montażu.
https://www.facebook.com/GruntToPrund/videos/243924047710240

Parametry rozdzielnicy 1RG:

 1. Wytrzymałość mechaniczna IK10 dla IP 31
 2. Stopień ochrony IP31 wg DIN EN 60529
 3. Most szynowy miedziany 4000A
 4. Kategoria przepięcia III
 5. Zgodność z normami IEC/EN 60439-1/3, IEC/EN 61439-1/2
 6. Napięcie izolacji Uimp 8kV
 7. Forma wygrodzenia 4B
 8. Kolor RAL 7035
 9. Głębokość 800mm

Parametry rozdzielnicy 2RG:

 1. Wytrzymałość mechaniczna IK10 dla IP 31
 2. Stopień ochrony IP31 wg DIN EN 60529
 3. Most szynowy miedziany 3200A
 4. Kategoria przepięcia III
 5. Zgodność z normami IEC/EN 60439-1/3, IEC/EN 61439-1/2
 6. Napięcie izolacji Uimp 8kV
 7. Forma wygrodzenia 4B
 8. Kolor RAL 7035
 9. Głębokość 800mm

Jako wyłączniki główne zastosowano wyłączniki mocy typu IZMX, w wersji wysuwnej, sterowane za pomocą układu SZR.

Zabezpieczenie to gwarantuje selektywne wyłączenie zwarć również przy aktywnej funkcji zwarć bezzwłocznych. Blok zabezpieczeń jest wyposażony w wejście umożliwiające podłączenie do komputera za pomocą portu USB w celu przeprowadzenia zaawansowanych testów oraz diagnostyki wyłącznika.

Wyłączniki posiadają poniższe możliwości użytkowe:

 • możliwość diagnostyki i testowania wyłącznika przez połączenie z PC przez micro USB po przez zewnętrzne oprogramowanie
 • możliwość testowania bloku zabezpieczeń z wyzwoleniem lub bez wyzwolenia wyłącznika bez konieczności posiadania testera
 • możliwość kształtowania charakterystyk czasowo-prądowych z poziomu bloku zabezpieczeń oraz ich odczytu z poziomu oprogramowania
 • możliwość mechanicznego blokowania ze sobą do 3 wyłączników różnych wielkości o różnych prądach znamionowych
 • możliwość lokalnego odczytu stanu wyłącznika, zdarzeń, wartości prądów, napięć, czasu pracy oraz zdalnego sterowania,
 • możliwość oceny stanu styków głównych i komory gaszeniowej
 • możliwość zabudowania w bloku zabezpieczeń systemu redukcji wyładowania łukowego
 • 2 styki przemienne do sygnalizacji stanu styków głównych
 • wyświetlacz na bloku zabezpieczeń z możliwością odczytu prądów
 • ramka uszczelniająca do drzwi IP31
 • w bloku zabezpieczeń logiczna selektywność ZSI
 • możliwość obniżenia prądu znamionowego wyłącznika za pomocą programowalnych wkładek prądu znamionowego
 • sygnalizacja stanu wyzwolenia na bloku zabezpieczeń diodą LED
 • mechaniczne blokowanie wyłącznika po wyzwoleniu
 • blok zabezpieczeń przystosowany do plombowania
 • protokół komunikacyjny Modbus

Jako wyłączniki odpływowe zastosowano wyłączniki kompaktowe serii NZM o parametrach użytkowo-funkcjonalnych:

 • LED informujący o poprawności działania bloku zabezpieczeń
 • LED Ostrzeżenia o obciążeniu przy 85%/105%
 • LED przyczyny wyzwolenia dla wyłączników 630 a i większych
 • w standardzie wyzwalacza elektronicznego za pomocą oprogramowania możliwość diagnostyki 10 ostatnich zdarzeń, sprawdzenie przyczyny wyzwolenia na wyłączniku, odczyt parametrów oraz odczyt wartości skutecznej prądu płynącego przez wyłącznik.
 • zdalne wyprowadzenia oraz odczyt danych - prądy, status, diagnostyka, wprowadzenie nastaw, identyfikacja, pomiar energii, zdalne sterowanie, resetowanie, pomiar energii

Układ Automatyki SZR

Wspólnie z autoryzowanym partnerem automatyki Eaton Electric, firmą Kebamotion zastosowano w rozdzielnicach głównych specjalnie wykonane układy automatyki SZR oparte o przemysłowy sterownik programowalny serii XC-300 wraz z dotykowym panelem wizualno-operacyjnym serii XV300. Sterownik PLC posiada dwie karty sieciowe na potrzeby odseparowana lokalnej komunikacji z urządzeniami rozdzielnicy od komunikacji z systemem nadrzędnym, port komunikacji Modbus RTU do komunikacji z systemem BMS, odpowiednie moduły wejść/wyjść w celu monitoringu i sterowania wyłącznikami. Układ automatyki SZR został zaprojektowany tak aby umożliwić lokalną wizualizację podstawową oraz rozszerzoną, jak również monitoring zdalny (do BMS).

Wizualizacja podstawowa została przedstawiona na tablicy synoptycznej przy użyciu lampek i przycisków z naniesionym schematem kreskowym połączeń elektrycznych.

Wizualizacja rozszerzona została wykonana w oparciu o dwa 10” panele operatorskie HMI komunikujące się równolegle do sterownika PLC automatyki SZR. Powyższe wykonanie wizualizacji zapewnia spełnienie podwyższonych wymagań bezpieczeństwa i niezawodności systemu automatyki z rezerwowanym układem wizualizacji.

Każdy z układów SZR kontroluje cztery źródła zasilania ( TTGG ), oraz kontroluje i steruje 15 wyłącznikami głównymi. Ponadto komunikuje się analizatorami parametrów sieci, wyłącznikami powietrznymi oraz kompaktowymi po protokole Modbus RTU. w sumie urządzeń podpiętych do magistral RS485 komunikacji MODBUS RTU jest ponad 150. Czas pełnego odczytu wszystkich urządzeń komunikacji MODBUS RTU dla jednego układu SZR wynosi poniżej 10sek. Wszystkie dane gromadzone przez układ SZR są wysyłane do systemu BMS. w sumie z jednego układu SZR wysyłanych jest niespełna 2000 rejestrów.

Zarówno wyłączniki główne powietrzne jak i wyłączniki odpływowe kompaktowe wyposażone są w wyzwalacze elektroniczne z komunikacją MODBUS RTU. Zastosowanie tak wyposażonych wyłączników pozwala na rozszerzony monitoring parametrów pracy aparatów wykonawczych, ich szybszą oraz pełniejszą diagnostykę oraz prewencję działania w przypadku awarii lub pogorszenia warunków pracy. Powyższa komunikacja pozwala również na bieżącą analizę parametrów sieci elektrycznej ( pomiar na wyłącznikach).

Na zasilaniu układu automatyki SZR został zabudowany ‘primary SZR’ wybierający napięcie z jednego z dostępnych źródeł zasilania lub z zasilacza UPS który jest interpretowany jako piąte źródło zasilania z priorytetem. Rozwiązanie takie znacznie podnosi niezawodność i sprawność działania automatyki SZR. Układ SZR działa niezależnie w trybie ręcznym jak i automatycznym. W trybie automatycznym układem steruje sterownik PLC zgodnie z rozbudowanym diagramem łączeń który na dodatek zmienia się w zależność od sygnałów nadrzędnych: sygnał z systemu pożarowego, lub sygnał z wyłącznika PPOŻ. Zaawansowana logika działania automatyki SZR spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa przełączeń, pewności zadziałania, pełnej kontroli sygnałów zwrotnych z urządzeń wykonawczych, oraz rozbudowanej ciągłej komunikacji z urządzeniami lokalnymi rozdzielnicy jak również z systemem nadrzędnym.

Rygorystyczne wymagania projektu pod kątem niezawodności oraz pewności zadziałania stawiane układom SZR mogły zostać spełnione dzięki zastosowaniu najnowszej serii urządzeń automatyki przemysłowej firmy EATON. W połączeniu z rzetelnym ( technicznym ) wykonaniem układu sterowania powstała rozdzielnica w pełni zautomatyzowana pod kątem automatyki SZR oraz opomiarowana pod kątem kontroli aparatów wykonawczych oraz analizy parametrów sieci.

Oprócz standardowych wymagań związanych z przełączaniem wyłączników, układ SZR umożliwia realizacje takich funkcji jak:

 • wizualizacja układu SZR na kolorowym panelu dotykowym,
 • rejestracja 1000 ostatnich zdarzeń SZR (wyłączenia, przełączenia, zmiana położenia przełączników itp.) wraz z dokładną datą i godziną,
 • wyprowadzenie komunikacji za pośrednictwem protokołów MODBUS
 • informacje tekstowe o zdarzeniach mających miejsce w rozdzielnicy,
 • prosty sposób na przeniesienie wizualizacji do sieci Internetowej i możliwość podglądu stanu rozdzielnicy on-line przez przeglądarkę internetową,
 • obsługa panelu w języku polskim.

najnowsze aktualności