Instalujemy i serwisujemy urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze.

Magazynujemy, przetwarzamy i transportujemy źródła promieniowania jonizującego w tym odpady promieniotwórcze.

Wykonujemy kontrole szczelności źródeł promieniowania jonizującego oraz obmiary dozymetryczne środowiska pracy.

Biuro Techniki Izotopowej i Systemów Sygnalizacji montuje, uruchamia i serwisuje również systemy sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz systemy monitoringu wizyjnego.

Posiadane uprawnienia i zezwolenia:

 

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i obrót tymi urządzeniami, transporcie źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych, posiadaniu pracowni klasy z oraz magazynu źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Kontakt bezpośrednio do działu:

Adam Franke Dyrektor Biura Techniki Izotopowej i Systemów Sygnalizacji tel.: +32 789 01 52 kom.: +48 601 837 182 lub 503 960 190 e-mail: a.franke@introlenergo.pl