Instalujemy i serwisujemy urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze. Magazynujemy, przetwarzamy i transportujemy odpady promieniotwórcze.
Posiadane uprawnienia i zezwolenia: