INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o.

41-506 Chorzów
ul. 16 Lipca 12

Dane spółki

Kapitał zakładowy: 27 321 000,00 zł
NIP: 627-23-94-418
Numer REGON: 276882374
Rejestr handlowy: KRS NR 0000112159

Konto spółki
Santander
Konto nr 14 1090 2024 0000 0001 2031 4740
Telefon: 32 78 74 300
Fax: 32 78 74 301

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ

Telefon: 32 24 10 200

Kogeneracja

Karol Szotek Dyrektor ds. Generalnego Wykonawstwa tel.: +48 32 787 43 09 e-mail: k.szotek@introlenergo.pl
Paweł Kozak Koordynator ds. Projektów Energetycznych tel.: +48 32 787 43 27 e-mail: p.kozak@introlenergo.pl

Generalne wykonawstwo inwestycji

Karol Szotek Prokurent
Dyrektor ds. Generalnego Wykonawstwa
tel.: +48 32 787 43 09 e-mail: k.szotek@introlenergo.pl
Paweł Kozak Koordynator ds. Projektów Energetycznych tel.: +48 32 787 43 27 e-mail: p.kozak@introlenergo.pl

Pracownie projektowe

Małgorzata Skulich Kierownik pracowni projektowej technologicznej tel.: +48 32 787 43 28 e-mail: m.skulich@introlenergo.pl
Marian Matys Kierownik Pracowni Projektowej elektrycznej i AKP tel.: +48 32 787 43 45 e-mail: marian.matys@introlenergo.pl

Instalacje energetyczne

Arkadiusz Skotnica Dyrektor ds. robót energetycznych tel.: +48 32 787 43 03 e-mail: a.skotnica@introlenergo.pl
Ryszard Jałowiecki Kierownik Działu Realizacji Kontraktów tel.: +48 32 787 43 80 e-mail: r.jalowiecki@introlenergo.pl
Waldemar Borowiecki Dyrektor Oddziału Rybnik tel.: +48 32 739 1858 e-mail: w.borowiecki@introlenergo.pl

Warsztat mechaniczny

Szymon Matura Kierownik Działu Produkcji Warsztatowej kom.: +48 785 500 408 e-mail: s.matura@introlenergo.pl

Instalacje elektryczne, automatyka

Mateusz Goryczkiewicz Dyrektor ds. instalacji elektrycznych i automatyki tel.: +48 695 230 932 e-mail: m.goryczkiewicz@introlenergo.pl
Tomasz Zembaczyński z-ca dyrektora pionu elektrycznego kom.: +48 603 075 939 e-mail: t.zembaczynski@introlenergo.pl
Marek Lempart Główny Specjalista ds Przygotowania Ofert tel.: +32 787 43 87 kom.: +48 695 390 162 e-mail: m.lempart@introlenergo.pl

Warsztat elektryczny

Krzysztof Knapik Dyrektor Działu Prefabrykacji tel.: +48 32 789 30 21 e-mail: k.knapik@introlenergo.pl

Technika izotopowa

Borys Chmielewski Dyrektor Biura Techniki Izotopowej i Systemów Sygnalizacji tel.: +32 789 01 52 kom.: +48 601 837 182 e-mail: bchmielewski@introl.pl b.chmielewski@introlenergo.pl