INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o.

41-506 Chorzów
ul. 16 Lipca 12

Dane spółki

Kapitał zakładowy: 27 321 000,00 zł
NIP: 627-23-94-418
Numer REGON: 276882374
Rejestr handlowy: KRS NR 0000112159

Konto spółki
Bank Zachodni WBK S.A.
Konto nr 14 1090 2024 0000 0001 2031 4740
Telefon: 32 78 74 300
Fax: 32 78 74 301

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ

Telefon: 32 24 10 200